• Radiologie Münsterland
  • Radiologie Münsterland

Kernspintomografie (MRT)

De kernspintomografie is een indrukwekkend voorbeeld van een zeer betrouwbare en een zich steeds verder ontwikkelende diagnosemethode in de radiologie. Het onderzoek wordt ook als magnetische resonantie tomografie (MRT) omschreven.

Bij het onderzoek ligt de patiënt in een koker. Met behulp van magnetische golven en radiogolven krijgen we van het lichaam een beeld bestaande uit verschillende lagen. Het onderzoek duurt tussen 20 en 30 minuten en is ongevaarlijk. Het kan ook bij zwangere vrouwen en kleine kinderen worden toegepast, maar enkel na overleg en verdere informatie. De kloppende geluiden van de kernspintomografie verzachten we door middel van een koptelefoon, waarmee de patiënt naar muziek kan luisteren.

Enig nadeel aan de MRT: patiënten met pacemakers en ingeplante hoorprothesen mogen we niet onderzoeken. Sommige patiënten ervaren het ruimtegebrek van de koker als onaangenaam. Patiënten, die lijden aan claustrofobie, moeten ons hierover vooraf aanspreken.

We kunnen met de MRT zeer goed de hersenen en het ruggenmerg, de inwendige organen (met uitzondering van de longen), maar ook spieren en gewrichten herkennen. Ondertussen kunnen zelfs bewegingen van organen, zoals bijvoorbeeld het kloppend hart, in beeld worden gebracht.

Onze moderne toestellen, Philips Achieva 1,5 Tesla en Philips Achieva 3,0 Tesla TX, maken de precieze weergave mogelijk van bloedvaten, virtuele methode voor beeldanalyse, de toepassing voor het vroegtijdig herkennen van tumoren alsook inzage in de lichamelijke stofwisseling.

Prostaat MRI

MRI onderzoek van de prostaat in het RZG (Radiologisch centrum Gronau)

MRI van de prostaat is een onderzoeksmethode die vroegtijdige diagnose van een prostaat tumor kan achterhalen.

Bij ons wordt de prostaat onderzocht in een 3,0 Tesla TX multitransmitt. In tegenstelling tot de 1,5 Tesla ''hochfeldmagneten'' geeft de 3,0 Tesla ons de mogelijkheid om een dunner en daarmee betere beeld van de prostaat weer te geven. Ook beeldstoringen, zogenoemde ''artefakte'', worden door middel van deze onderzoeks methode duidelijk minder.

De mri geeft ons de mogelijkheid om onderscheidt te maken in verschillende weefseltypen. Via deze onderzoeksmethode is het beeld vele malen duidelijker dan bijvoorbeeld met een echo onderzoek. Met behulp van ''array-spulen'' (soort van antenne) zal het onderzoek in de MRI plaats vinden. Na het inbrengen van contrastmiddel via een oppervlakkig bloedvat, kan er onderscheidt gemaakt worden tussen goedaardige, ontstekingsachtige of kwaadaardig weefsel in bereik van prostaat.

Indien het noodzakelijk is een biopt van het prostaatweefsel te nemen, ziet men in de MRI ook beter welke plek de biopt genomen moet worden. Tumorverdacht weefsel is beter te lokaliseren. Een MRI onderzoek van de prostaat, na het nemen van biopten, is minder nauwkeurig. Er bestaat namelijk een kans dat na het biopteren van de prostaat er kleine bloedingen zijn of zelfs infectie plaats kan vinden. Dit vermoeilijkt het beoordelen van eventueel tumorachtig weefsel.

De onderzoekstijd van een MRI van de prostaat is ongeveer 30-40 minuten. Erg belangrijk tijdens het MRI ondezoek dat de patient zo stil mogelijk blijft liggen. Des te stiller de patient in de MRI ligt, des te duidelijker de foto's worden. Dit kan dus de beoordeling van beeldmateriaal beinvloeden.

Een MRI van de prostaat wordt voornamelijk gedaan in samenwerking met en opdracht van het Prostata-Zentrum Nord-West (PZNW).

Onderzoeksspectrum

<< terug